De CED-Groep heeft in samenwerking met Quebble en Pelosa het complete kindvolgsysteem Doen, Praten & Bewegen gedigitaliseerd. Met behulp van Doen, Praten & Bewegen volgen en stimuleren pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van 0-4 jarigen.

Observatielijsten
Pedagogisch medewerkers kunnen aan de hand van de vragen in de observatielijsten de ontwikkeling van het kind beoordelen. De vragen gaan over concreet te observeren gedrag en geven een goed beeld van de spraak/taal, sociaal emotionele en motorische ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters.

Handelingssuggesties
Vanuit de ingevulde vragenlijst worden handelingssuggesties geboden. De handelingssuggesties bieden mogelijkheden om de ontwikkeling van het kind extra te stimuleren. Pedagogisch medewerkers krijgen advies over daadwerkelijke acties die het kind extra helpen bij de ontwikkeling.

Doen, Praten & Bewegen digitaal
De digitale versie maakt het invullen gemakkelijker en snel, maar ook zijn de gegevens eenvoudig overdraagbaar. Het biedt mogelijkheden voor uitwisseling met collega’s én geeft de mogelijkheid om de ontwikkeling van het kind nóg duidelijker in beeld te krijgen. Wat u van de digitale versie kunt verwachten zijn digitale observatielijsten, handige overzichten van het geobserveerde gedrag, handelingssuggesties en grafieken op kindniveau.

Informatie
Wilt u meer inhoudelijke informatie? Dan kunt u contact opnemen met Lonneke van Dijk van de CED-Groep via l.vandijk@cedgroep.nl.

Wilt u meer informatie over de software? Neemt u dan contact op met Sanne Haanstra via info@quebble.com.

Bestellen
Voor het bestellen van Doen, Praten & Bewegen digitaal gaat u naar www.cedgroep.nl/DPBdigitaal.

Informatie over de CED-Groep
De CED-Groep is een landelijke adviesorganisatie voor onderwijs en kinderopvang. De CED-Groep traint en begeleidt pedagogisch medewerkers, zodat zij hun pedagogische kwaliteit versterken. Ook ontwikkelt de CED-Groep educatieve materialen. U kent de CED-Groep van Ik & Ko, Puk & Ko en Taakspel.

Informatie over Pelosa
Pelosa richt zich op software ondersteuning voor kinderopvang. De software stelt de kinderopvang in staat om personeel en andere middelen binnen de organisatie zo efficiënt mogelijk in te zetten. Pelosa ontwikkelt haar eigen software en biedt technische ondersteuning aan bij alle geleverde producten. Voor meer informatie over Pelosa kunt u kijken op www.pelosa.nl.