Samenwerken aan de ontwikkeling van het kind

Je weet waarschijnlijk als geen ander wat de waarde is van een goede communicatie. Toch sneeuwt een goed gesprek met ouders vaak onder door een gebrek aan tijd of een ongelukkige timing. Door op een goede, regelmatige en laagdrempelige manier te communiceren met ouders worden ouders betrokken bij de ontwikkeling van de leerling en de school. Doordat ouders zien wat je als leerkracht allemaal doet en samen met de ouder werkt aan de ontwikkeling van het kind. Betrokken ouders zijn vaak eerder bereid om ook mee te werken, je maakt van betrokken ouders makkelijker participerende ouders.


Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn onderwerpen waar veel scholen mee bezig zijn. Samenwerken met ouders en andere professionals aan de ontwikkeling van het kind, want we hebben immers allemaal hetzelfde doel: Het beste voor het kind.


Met Quebble help je de ouders om op een efficiënte en eenvoudige manier alle communicatie aan te gaan rond het kind. De ouder kan alle professionals waar het kind mee te maken heeft toevoegen aan het digitale kindschriftje en zo het complete netwerk rond het kind in kaart brengen. Zeker ouders van kinderen met een rugzak hebben dagelijks te maken met veel professionals. Met Quebble kunnen ouders, leerkrachten en andere professionals snel, veilig en makkelijk communiceren terwijl de ouder altijd betrokken is.


Communiceren via Quebble is eenvoudig en veilig. Het concept sluit goed aan bij de pedagogiek van Micha de Winter die pleit voor de pedagogische civil society. ‘It takes a village to raise a child – Quebble makes it easier’


Start vandaag nog met Quebble! Het is veilig en gratis!