Privaatsuspoliitikaga

Quebble on suhtlusplatvorm lapsevanematele ja kõigile, kes on seotud lapse arenguga. Kuna me soovime vastata Hollandi Isikuandmekaitse seaduse nõuetele, töötleme me Teie isikuandmeid hoolikalt ja turvatult. Selles Privaatsusavalduses selgitame me, milliseid isikuandmeid me kogume ja milleks me neid andmeid kasutame. Seda privaatsusavaldust on viimati muudetud 21. septembril 2011.

Andmetöötlusviis ja eesmärk
Palume igal kasutajal end registreerida. Registreerimise peale koostatakse Teile konto. Iga kasutaja otsustab, millist teavet ta soovib enda kohta anda. Me säilitame ja kasutame ainult neid isikuandmeid, mis Te isiklikult oma registreerimisel annate. Andmed, mida enam tarvis ei ole, me eemaldame. Teilt küsitakse töötlemiseks järgmisi isikuandmeid:

meilaadress
eesnimi, perekonnanimi
sugu
aadress
sünniaeg
roll (ema, isa, hooldaja, õpetaja, ...)

Teil on võimalik importida andmeid, mis Te olete juba avaldanud mõnes muus sotsiaalvõrgustikus. Selleks küsime Teile eraldi luba. Kui Te seda ei soovi, saate oma andmed sisestada ka käsitsi. Ettevõtte profiilide puhul küsitakse registreerimisel töötlemiseks äriandmeid. Kasutades tabulaatorit `privaatsus ja haldus` saab iga kasutaja hallata oma Quebble profiili nähtavust. Kui Te registreerimisel märgite, et Teil on lapsi, saate Te luua profiili oma lapsele ja pidada lapsepäevikut. Standardselt pole Teie lapsest kõigile kasutajatele mitte midagi näha. Lapsevanematel on võimalik isiklikult otsustada avaldada teatud kasutajatele teavet oma lapse kohta.

Isikuandmete turvamine
Me kasutame rangeid turvaprotseduure, muu hulgas selleks, et vältida õigustamata isikute ligipääsu Teie isikuandmetele. Seepärast kasutame me turvatud ühendusi (Secure Sockets Layer of SSL), millega kaitstakse kogu teavet, mida vahetatakse Teie ja meie kodulehe vahel.

Meil ja uudiskiri
Kui te logite end sisse meie kodulehel või saadate meile meili, siis säilitatakse Teie poolt meile saadetud andmeid nii kaua kui on vaja Teie taotluse või meili täielikuks vastamiseks. Kõik kasutajad saavad regulaarselt uudiskirju, milles teatatakse platvormi uuendustest. Uudiskirja saatmiseks küsitakse Teilt registreerimisel otsesõnu nõusolekut. Kui Te ei soovi uudiskirja enam saada, võite sellest igal ajal kirjutada aadressil info@quebble.com.

Klikkimiskäitumine ja külastusandmed
Oma kodulehel peame arvestust ka üldistes külastusandemete kohta. Selle raames võidakse registreerida ning oma kodulehe külastus- ja klikkimiskäitumise statistiliseks analüüsiks kasutada eelkõige Teie arvuti IP-aadressi, võimalikku kasutajanime, andmeid, mida külastaja brauser kaasa saadab ja nende andmete küsimise kella-aega. Me püüame neid andmeid võimalikult anonüümseks muuta ning ei edasta neid kolmandatele iskutele mitte mingil juhul.

Küpsiste kasutus
Oma elektrooniliste teenuste pakkumisel kasutame me küpsiseid. Küpsis on lihtne väike fail, mis saadetakse kaasa selle Kodulehe lehekülgedega ning mille brauser salvestab Teie arvuti kõvakettale. Selle abil saame meelde jätta seadistuse ning muu hulgas säilitada registreerimisandmeid või säilitada ajutisi seadeid ülevaadete näitamisel. Küpsiste kasutamist võite keelata brauseri seadistuse abil. Arvestage siiski, et küpsiste keelamine võib meie kodulehe funktsionaalsust ja kasutajasõbralikkust piirata. Nii palju niinimetatud tehnilistest/funktsionaalsetest küpsistest.

Kolmandate isikute kodulehed
See privaatsusavaldus ei kehti kolmandate isikute kodulehtedele, mis on lingitud selle kodulehega. Me ei saa tagada, et need kolmandad isikud käiksid Teie isikuandmetega usaldusväärselt või turvaliselt ümber. Soovitame Teil enne nende kodulehtede kasutamist lugeda nende kodulehtede endi privaatsusavaldusi.

Privaatsusavalduse muudatused
Me jätame endale õiguse sellesse avaldusse muudatusi teha. Seepärast soovitame Teil seda avaldust regulaarselt lugeda, nii et oleksite muudatustega pidevalt kursis.
Teie andmete vaatamine ja muutmine
Kui Teil on küsimusi meie privaatsuspoliitika või oma isikuandmete ja nende muutmise (või eemaldamise) kohta, võite igal ajal pöörduda meiliaadressile: info@quebble.com või saata kirja posti teel aadressil:
Quebble B.V. (Äriregistri kood 53141261),
Postbus/postkast 433,
2700 AK, ZOETERMEER, HOLLAND.

ZOETERMEER KVK nr. 53141261
Pelosa Network Engineering BV
Bleiswijkseweg 47
2712 PB ZOETERMEER
info@quebble.com
(079) 343 63 47