CED-Grupp [organisatioon Hollandis, mis nõustab, juhendab, toetab ja koolitab professionaalseid haridus- ja lastehoiutöötajaid] on koostöös Quebble ja Pelosaga digitaliseerinud terve lapsejälgimissüteemi Tegutsemine, Rääkimine & Liikumine. Tegutsemise, Rääkimise & Liikumise abil jälgivad ja stimuleerivad pedagoogid laste arengut vanuses 0-4 aastat.

Vaatlusankeedid
Toetudes küsimustele vaatlusankeetides, saavad pedagoogid hinnata lapse arengut. Küsimused puudutavad konkreetselt jälgitavat käitumist ning annavad selge pildi imikute ja väikelaste kõne/emakeele, sotsiaal-emotsionaalse ja motoorse arengu kohta.

Tegevusjuhendid
Lähtuvalt täidetud ankeetidest antakse soovitusi järgnevaks tegevuseks. Tegevusjuhendid pakuvad võimalusi lapse arengut täiendavalt stimuleerida. Pedagoogidele antakse nõu reaalseks tegevuseks, mis aitab kaasa lapse arengule.

Digitaalne Tegutsemine, Rääkimine & Liikumine
Digitaalne versioon muudab täitmise lihtsamaks ja kiireks, kuid nii on andmed ka lihtsasti ülekantavad. See pakub võimalusi kolleegidega andmete vahetamiseks ning võimalust saada veel paremini selgusele lapse arengus. Digitaalsel versioonil on pakkuda digitaalseid vaatlusankeete, mugavaid ülevaateid jälgitud käitumisest, soovitusi ja graafikuid lapse tasemel.

Informatsioon
Kas soovite lähemat sisulist teavet? Võite ühendust võtta Lonneke van Dijk´iga CED-Grupist meiliaadressil: l.vandijk@cedgroep.nl.

Kas soovite lähemat teavet tarkvara kohta? Võite ühendust võtta Sanne Haanstra´ga meiliaadressil: info@quebble.com.

Tellimine
Tegutsemise, Rääkimise & Liikumise digitaalset versiooni saate tellida kodulehelt www.cedgroep.nl/DPBdigitaal.

Teave CED-Grupi kohta
CED-Grupp on Hollandi üleriiklik nõustamisorgan haridus- ja lastehoiu küsimustes. CED-Grupp koolitab ja juhendab pedagooge, tugevdamaks nende pedagoogilist taset. Samuti töötab CED-Grupp välja õpetlikke materjale. CED-Grupp on saanud tuntuks materjalidega Ik & Ko, Puk & Ko ja Taakspel (Mina & Ko, Puk & Ko ja Ülesannete mäng).

Teave Pelosa kohta
Pelosa tegevus on seotud lastehoiu tarkvaraga. See tarkvara võimaldab lastehoidudel ja lasteaedadel kasutada oma personali ja organisatsiooni muid vahendeid võimalikult tõhusalt. Pelosa arendab ise tarkvara ning pakub tehnilist tuge kõigi oma toodete juurde. Rohkem teavet Pelosa kohta leidub kodulehel www.pelosa.nl.