Privacy- en cookieverklaring Quebble

Deze privacy & cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 4 januari 2019.

Pelosa Network Engineering B.V. (verder: Pelosa) hecht veel waarde aan jouw privacy. Via het programma Quebble (bereikbaar via onder andere www.quebble.com) worden persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst door Pelosa. Wij willen jouw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen. Dit houdt in dat wij elke gegevensverwerking in overeenstemming met de privacywetgeving hebben gebracht:

 • Wij leggen onze doeleinden duidelijk vast voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Wij slaan zo min mogelijk persoonlijke gegevens op en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Wij vragen expliciet toestemming voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Wij treffen de nodige beveiligingsmaatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Wij respecteren jouw rechten, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van de bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacy- en cookieverklaring maken wij duidelijk wat wij middels Quebble precies doen met informatie die wij over jou te weten komen. Wij, Pelosa, zijn in sommige gevallen verwerkingsverantwoordelijke (dat betekent dat wij de doeleinden van de verwerking van jouw gegevens bepalen en wij de middelen daarvoor aanwijzen) en in sommige gevallen verwerker (in dat geval geeft een andere partij ons de opdracht om jouw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld om deze op te slaan in Quebble). Wanneer wij verwerkingsverantwoordelijke zijn, kun je bij ons terecht met vragen over jouw persoonsgegevens. In de andere gevallen kun je terecht bij de instelling waarbij je bent aangesloten.

Als je vragen hebt naar aanleiding van deze verklaring of over wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons via onderstaande contactgegevens.

Het gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens. Dit doen wij voor verschillende doeleinden. Hieronder beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, waarom en op welke grond.

Quebble voor ouders

Quebble voor (medewerkers van) instellingen, leraren en pedagogisch medewerkers

Quebble voor websitebezoekers, ouders, en leraren en pedagogisch medewerkers

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de bij jouw kind betrokken partners (zoals leraren, pedagogisch medewerkers of kinderdagverblijven), geven wij jouw persoonsgegevens en die van jouw partner of kinderen niet door aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf), als wij dat met jou hebben afgesproken, als je daar toestemming voor hebt gegeven of als wij daar een gerechtvaardigd belang toe hebben. Om de overeenkomst met je uit te voeren maken wij in ieder geval gebruik van de diensten van:

 • ICT-leveranciers.
Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Daarnaast verstrekken wij jouw gegevens en in uitzonderlijke gevallen die van jouw kind aan overheidsinstanties, wanneer wij daartoe een wettelijke verplichting hebben. Dit betreft in ieder geval:
 • de Belastingdienst.

Statistieken

Van al onze systemen en tools in Quebble houden wij de prestaties bij. Wij doen dit om te controleren of de systemen voldoende geheugen hebben om het aantal gebruikers te kunnen bedienen, om het system en de tools te kunnen verbeteren en om jou optimaal de diensten te kunnen leveren, die je van ons verwacht. Dit is nodig om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren en daarnaast hebben we hier een gerechtvaardigd belang bij. Het kan voorkomen dat wij voor de monitoring persoonsgegevens verwerken, zoals je IP-adres of je accountgegevens. Wij zullen dit zoveel mogelijk inperken en waar mogelijk deze gegevens zoveel mogelijk pseudonimiseren.

Cookies

Wij maken zo min mogelijk gebruik van cookies. Via onze website worden alleen de puur technische en functionele cookies geplaatst, die nodig zijn om je inlogsessie te bewaren. Cookies zijn bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar mogelijk werkt het inloggen op onze website dan niet goed meer.

Plaatsende partij Doel Vervaltermijn
Pelosa Onthouden dat je bij ons bent ingelogd, zodat je toegang hebt tot de juiste onderdelen van Quebble. Per sessie

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • een bepaalde verwerking beperken
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Pelosa Network Engineering BV
Bleiswijkseweg 47
2712 PB ZOETERMEER
info@quebble.com
(079) 343 63 47